บอยเฟรนด์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

บอยเฟรนด์ (อังกฤษ: boyfriend) หมายถึง เพื่อนชาย เพื่อนเพศชายที่มีความสัมพันธ์เชิงรักใคร่หรือทางเพศ

นอกจากนี้ บอยเฟรนด์ อาจหมายถึง