หมึก (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก น้ำหมึก)

หมึก อาจหมายถึง