เครื่องพิมพ์เลเซอร์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกับเครื่องถ่ายเอกสาร คือยิงเลเซอร์ไปสร้างภาพบนกระดาษในการสร้างรูปภาพ หรือตัวอักษร ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาจะมีคุณภาพสูงมาก และราคาเครื่องพิมพ์ก็มีราคาสูงมากด้วยเช่นกัน ซึ่งเครื่องพิมพ์เลเซอร์จะทำงานได้เร็วกว่าเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก และคุณภาพของผลลัพธ์ทั้งด้านความคมชัดและรายละเอียดทำออกมาได้ดีกว่าแบบพ่นหมึกมาก

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ แอปเปิลเลเซอร์ไรเตอร์โปร 630

ชนิดของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิดของเครื่องพิมพ์เลเชอร์ มีทั้งแบบ สี และ ขาวดำ

ความหมายของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หมายถึง เครื่องพิมพ์แบบหนึ่งที่ใช้ลำแสงเลเซอร์ในการสร้างภาพและถ่ายทอดลงสู่กระดาษด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทำงานคล้ายเครื่องถ่ายเอกสาร) ความ เร็วของเครื่องพิมพ์เลเซอร์นั้นวัดกันเป็นหน้าต่อนาที (ppm) เช่น 10 หน้าต่อนาที เป็นต้น (เพราะพิมพ์ครั้งละหนึ่งหน้า) ส่วนคุณภาพของการพิมพ์นั้น วัดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) เช่น 600 จุดต่อ 1 นิ้ว ยิ่งมีจุดมาก แสดงว่ามีความละเอียดมาก ภาพจะคมชัดกว่าภาพที่มีจุดน้อยหรือมีความละเอียดน้อย

ความนิยมของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ราคาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ลดลงกว่าปีจึงมีต้นทุนของเครื่องพิมพ์ เลเซอร์และหมึก นอกจากนี้ขนาดของเครื่องพิมพ์ดังกล่าวได้หายไปและวันนี้ยังลงขนาดที่เป็นที่ยอมรับสำหรับใช้ในบ้านและสำนักงานขนาดเล็กด้วย สิ่งนี้เป็นหลักหมายถึงคือการพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการพิมพ์ที่ไม่สิ้นสุด อุปกรณ์เหล่านี้เป็นที่พอใจของทุกความต้องการและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเอกสารและบรรลุมาตรฐานสูงสุดของคุณภาพและความน่าเชื่อถือและจะพยายามตั้งมาตรฐานใหม่สำหรับเดียวกัน กันและการพัฒนาทุกจะเขียนลงในบทใหม่ของประวัติศาสตร์และมีโอกาสที่ประวัติศาสตร์ของเครื่องพิมพ์เลเซอร์จะไม่สิ้นสุด

Applying a negative charge to the photosensitive drum
Laser neutralizing the negative charge on the photoreceptive drum to form an electrostatic image.