ในการทำอาหาร น้ำปรุงรส หรือ ซอส (อังกฤษ: sauce) เป็นของเหลว, ครีม หรืออาหารกึ่งของแข็งที่ใช้ประกอบหรือใช้ในการทำอาหาร ปกติจะไม่รับประทานน้ำปรุงรส แต่จะใช้ปรุงแต่งรสชาติ เพิ่มความชุ่มชื่น หรือตกแต่งอาหาร มีความเป็นไปได้ว่าน้ำปรุงรสที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปที่มีการบันทึกคือ การัม (garum) เป็นน้ำปลาที่ใช้ในกรีกโบราณ ขณะที่เต้าเจี้ยว ที่ทำจากถั่วเหลืองมีอ้างถึงใน Rites of Zhou ช่วงศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล

ซอส 4 อย่างของซาโมซา