น็อก (อังกฤษ: Knock) ย่อมาจากคำว่า น็อกเอาท์ (อังกฤษ: Knockout , KO) หมายถึง การชนะด้วยวิธีชกคู่ต่อสู้ให้ล้มลงแล้วกรรมการนับถึง 10 การแข่งขันจึงยุติ ต่อมาสมาคมมวยโลกได้บัญญัติรูปแบบการน็อกเพิ่มขึ้นมา คือ ชกคู่ต่อสู้ลงไปจนถึงครั้งที่ 3 แล้วกรรมการยุติการชกโดยไม่ต้องนับถือเป็นการน็อกเอาท์อีกหนึ่งรูปแบบ

โดยทั่วไปแล้วมักจะถูกใช้รวมกับการชนะแบบ ที.เค.โอ. แต่ลักษณะการแพ้ชนะ 2 แบบนี้มีความแตกต่างกันในรายละเอียดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ดูเพิ่มแก้ไข