นู กอนหรือนู กน เป็นนักเขียนชาวกัมพูชา เกิดเมื่อ พ.ศ. 2417 ที่จังหวัดตาแก้ว บวชเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ 9 ปี จนอายุ 14 ปีจึงลาสิกขา ต่อมาเมื่ออายุ 17 ปี ได้รับราชการเป็นเลขาธิการเจ้าเมืองเตรียงในโคชินจีนฝรั่งเศส ต่อมา นู กอนสอบชิงทุนไปเรียนทางด้านอักษรศาสตร์ที่ประเทศฝรั่งเศส เมื่อกลับมาได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกำปงเซียม และได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเรื่อยๆ จนได้เป็นรัฐเลขาธิการกระทรวงกสิกรรมเมื่อ พ.ศ. 2488

นู กอน
นักเขียน
ชาติ กัมพูชา
งานสำคัญ เตียวแอก พิมพานิพพาน ตุงฌิน
ข้อมูลส่วนตัว
เกิด พ.ศ. 2417
จังหวัดตาแก้ว
เสียชีวิต พ.ศ. 2490

ผลงานที่สำคัญของนู กอนคือนวนิยายเรื่องตุงฌิน เรื่องขบขันเรื่องเตียวแอกและพิมพานิพพาน นอกจากนั้นยังแปลสามก๊กและอิเหนาจากภาษาไทยเป็นภาษาเขมร ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ พ.ศ. 2490 รวมอายุได้ 73 ปี

อ้างอิงแก้ไข

  • บัญญัติ สาลี. วรรณกรรมเขมรปัจจุบัน. มหาสารคาม. อภิชาตการพิมพ์. 2551