นูอาดา (Nuada) หรือรู้จักในชื่อ แอร์เกทลัมฮ์ (Airgetlám - มือโลหะ) เป็นกษัตริย์องค์แรกของเผ่าตูตา เด ดานันน์ (Tuatha Dé Danann) นูอาดาเป็นกษัตริย์อยู่ 7 ปี ก่อนที่จะเดินทางมายังไอร์แลนด์ เมื่อเขาเดินทางมาถึงเกาะเขาได้ทำสงครามกับกษัตริย์องค์ก่อนหน้าและได้สูญเสียมือไปข้างหนึ่ง[1][2]

อ้างอิง แก้

  1. Or a hand - Old Irish lám can mean either. The First Battle of Mag Tuired (§48) specifically says that Sreng "severed his right arm at the shoulder; and the king’s arm with a third of his shield fell to the ground".
  2. Lebor Gabála Érenn §58, 60, 64; The First Battle of Mag Tuired §20, 48, 56