นีดฮ็อกเกอร์

ในตำนานนอร์ส นีดฮ็อกเกอร์ (นอร์สเก่า: Níðhǫggr) มีความหมายว่า "ตัวฉกพยาบาท" เป็นมังกรหรือนาคาซึ่งพบได้ที่รากมหาพฤกษาอึกก์ดราซิลล์ที่พาดผ่านเหนือดินแดนนิเวิลเฮย์เมอร์ พวกมันมีพิษร้ายถึงตาย พวกมันพยายามแทะรากของมหาพฤกษาเพื่อหวังความเป็นอมตะและหวังจะโค่นมหาพฤกษาลง ศัตรูโดยธรรมชาติของนีดฮ็อกเกอร์คือพวกนกอินทรีที่อาศัยบนมหาพฤกษา[1] ในบทกวี Poetic Edda ระบุว่า พวกนีดฮ็อกเกอร์บินมาจากนิดาวิย็อลล์ (Niðafjǫll; "ทิวเขามืด") ยามที่เหตุการณ์แรกนะร็อกมาถึง พวกนีดฮ็อกเกอร์จะบินจากรากมหาพฤกษาขึ้นมาช่วยพวกยอตุนน์รบกับทวยเทพ

ภาพนีดฮ็อกเกอร์แทะรากของอึกก์ดราซิลล์ สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17

นีดฮ็อกเกอร์ปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมร่วมสมัยหลายอย่าง ทั้งในภาพยนตร์, อนิเมะ และเกม

อ้างอิงแก้ไข

  1. Gylfaginning XVI, Brodeur's translation.