สำหรับเกมออนไลน์ ดูที่ แร็กนาร็อกออนไลน์

ในเทวตำนานนอร์ส รักนาร็อก (นอร์สเก่า: Ragnarǫk) หรือ แรกนะร็อก (อังกฤษ: Ragnarok) เป็นชุดเหตุการณ์ในอนาคต ประกอบด้วย สงครามครั้งใหญ่ตามคำทำนายซึ่งนำไปสู่การสิ้นชีพของทวยเทพที่สำคัญ บังเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ แผ่นดินจมลงใต้สมุทร ต่อจากนั้น แผ่นดินจะผุดขึ้นจากทะเลอีกครั้ง และกลับมาอุดมสมบูรณ์ ทวยเทพที่รอดชีวิตและทวยเทพผู้กลับมาจากความตายจะมาพบกันอีกครั้ง มนุษย์สองคนที่เหลือรอดจะให้กำเนิดพลเมืองมนุษย์ รักนาร็อกเป็นเหตุการณ์สำคัญในทางความเชื่อและศาสนาของนอร์ส และเป็นหัวข้อของวจนิพนธ์ทางวิชาการและทฤษฎี

ไฟบรรลัยกัลป์ล้างโลกในเหตุการณ์ รักนาร็อก
กำเนิดยุคใหม่หลังเหตุการณ์รักนาร็อก

เหตุการณ์นี้ปรากฏครั้งแรกใน ร้อยแก้วเอ็ดดา (Poetic Edda) ซึ่งแปลในคริสต์ศตวรรษที่ 13 จากบันทึกโบราณและ Prose Edda ซึ่งเขียนขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 13 ในเอกสารทั้งสองฉบับเรียกเหตุการณ์นี้เป็นภาษานอร์สโบราณว่า Ragnarök หรือ Ragnarøkkr มีความหมายว่า "เทวชะตา" หรือ "เทวาอัสดง" ตามลำดับ คำนี้ถูกคีตกวีชาวเยอรมัน ริชชาร์ท วากเนอร์ แปลเป็นภาษาเยอรมันว่า Götterdammerung ซึ่งเป็นภาคสุดท้ายของในอุปรากร แหวนของนีเบอลุง

นิรุกติศาสตร์แก้ไข

คำว่า Ragnarök ในภาษานอร์สโบราณเป็นคำผสมจากคำสองคำ คำแรกคือ ragna คำแสดงความเป็นเจ้าของในรูปพหูพจน์ของคำ regin (แปลว่า "เทพเจ้า" หรือ "พลังอำนาจ" คำที่สอง rök มีหลายความหมาย เช่น "การพัฒนา, แหล่งกำเนิด, สาเหตุ, ความสัมพันธ์, ชะตากรรม, สิ้นสุด" การตีความแบบเดิมก่อนควบรวม /ǫ/ และ /ø/ ในภาษาไอซ์แลนด์ (ca. 1200) คำ rök มีรากคำมาจากคำในภาษาโปรโต-เจอร์แมนิก *rakō[1]

คำว่า ragnarök เมื่อรวมคำแล้วมักตีความเป็น "เทวชะตา"[2] ใน ค.ศ. 2007 Haraldur Bernharðsson เสนอว่าต้นกำเนิดของคำที่สองในคำผสมเป็น røk นำไปสู่การสร้างคำขึ้นใหม่ในภาษาโปรโต-เจอร์แมนิก *rekwa และเปิดไปสู่ความไปได้ในความหมายอื่นๆ[3]

อ้างอิงแก้ไข

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ Ragnarök

  1. See e.g. Bjordvand and Lindemann (2007:856–857).
  2. Simek (2000:259).
  3. Haraldur Bernharðsson (2007:30–32).