นิโจ ฮะรุตะกะ

นิโจ ฮารุทากะ (ญี่ปุ่น: 二条 治孝, Nijō Harutaka? พ.ศ. 2297- พ.ศ. 2369 72 ปี), บุตรชายของ นิโจ โมนะโมโตะ เป็นสมาชิกของ ตระกูลฟุจิวะระ เขามีบุตรมากมายกับบุตรสาวของ โทกุงะวะ มุเนะโมโตะ ไดเมียวแห่งมิโตะ

บุตร-ธิดาแก้ไข

นิโจ ฮารุทากะ และ บุตรสาวของ โทกุงะวะ มุเนะโมโตะ มีบุตรด้วยกันดังนี้