นายนิสสัย โรจนะหัสดิน (2449 - 2530) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา 1 สมัย

นิสสัย โรจนะหัสดิน
ข้อมูลส่วนบุคคล
บิดา หลวงมหานุภาพปราบสงคราม
(ผ่อง โรจนะหัสดิน)
มารดา นางจิ๋ว โรจนะหัสดิน
คู่สมรส นางปทุม ณ สงขลา
นางเพลินพิศ มานิตกุล
นางวิลาส จันทพันธุ์
นางปราณี ศรีทองเชื้อ
บุตร 10 คน

ประวัติแก้ไข

นายนิสสัย โรจนะหัสดิน เป็นบุตรของ หลวงมหานุภาพปราบสงคราม (ผ่อง โรจนะหัสดิน) กับ นางจิ๋ว โรจนะหัสดิน สมรสกับ นางปทุม ณ สงขลา, นางเพลินพิศ มานิตกุล, นางวิลาส จันทพันธุ์, และ นางปราณี ศรีทองเชื้อ[1] มีบุตร-ธิดา รวม 10 คน

งานการเมืองแก้ไข

นิสสัย ลงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2489 และได้รับเลือกตั้งในครั้งแรก และครั้งเดียว[2]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

นิสสัย โรจนะหัสดิน ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มกราคม พ.ศ. 2489 จังหวัดสงขลา

อ้างอิงแก้ไข

  1. หลวงมหานุภาพปราบสงคราม (ผ่อง โรจนะหัสดิน)
  2. สมุดภาพสมาชิกรัฐสภา ๒๔๗๕ - ๒๕๐๒. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2502