นินเท็นโด เน็ตเวิร์ก

นินเท็นโด เน็ตเวิร์ก (อังกฤษ: Nintendo Network) เป็นเครือข่ายเกมออนไลน์ของนินเท็นโด และเป็นรุ่นที่ 2 สืบต่อจากบริการ นินเท็นโด ไวไฟ คอนเนกซั่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จุดเด่นคือฟรีค่าบริการสมาชิกออนไลน์ตลอชีพ ซึ่งมีแตกต่างจากค่ายคู่แข่งของ เพลย์สเตชัน เน็ตเวิร์ก จาก โซนี่ ต้องเสียค่าบริการสมาชิกออนไลน์รายเดือน ออนไลน์สำหรับเครื่องเล่นเกม นินเท็นโด 3ดีเอส และ วียู เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555 ในปี พ.ศ. 2561 ทางนินเท็นโดได้ทำการเปิดตัวบริการ นินเท็นโด สวิตช์ ออนไลน์

โลโก้ นินเท็นโด เน็ตเวิร์ก

ประวัติ แก้

อ้างอิง แก้