นิทานเรื่องเกาะ (เรื่องนี้ไม่มีคติ)

นิทานเรื่องเกาะ (เรื่องนี้ไม่มีคติ) เป็นพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระราชทาน ภาพวาดฝีพระหัตถ์ประกอบ ความยาว 14 หน้า โดยพิมพ์ครั้งแรกปี พ.ศ. 2550

เนื้อหาแก้ไข

เป็นการเล่าเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับเกาะ โดยเริ่มจากการแสดงความสงสัยว่าทำไมคนทั่วไปจึงคิดว่าเกาะเป็นสถานที่โรแมนติก ไม่ว่าจะเป็นในบทเพลงพระราชนิพนธ์ "Dream Island" และภาพยนตร์เรื่อง "เกาะสวาท หาดสวรรค์" หลังจากนั้น จะเป็นการยกตัวอย่างของคนที่เกี่ยวข้องกับเกาะ ได้แก่ บางคนที่โมโหแล้วต้องการจะไปซื้อเกาะเพื่อตั้งเป็นประเทศ บางคนที่ไม่โมโหแต่ก็ต้องการซื้อเกาะเพื่อจะได้ออกแสตมป์ขายให้พวกเล่นแสตมป์ หรือบางคนก็ไปซักฟอกเงินที่เกาะ และสุดท้ายเป็นการกล่าวถึงคน เมื่อชราลงก็จะต้องเป็นชาวเกาะ (ภาพวาดเป็นรูปคนแก่ที่กำลังยืนเกาะไม้เท้าและรั้ว)

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข