นิคม (อังกฤษ: settlement) หรือท้องถิ่น (อังกฤษ: locality) เป็นคำทั่วไปที่ใช้ในสถิติศาสตร์ โบราณคดีวิทยา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ภูมิภาพ และหัวข้ออื่น หมายถึง ชุมชนถาวรหรือชั่วคราวที่มีประชากรอยู่อาศัยหรือเคยอยู่อาศัย โดยไม่จำกัดขนาด ประชากรหรือความสำคัญ ฉะนั้น นิคมจึงมีขนาดได้หลากหลายตั้งแต่มนุษย์ไม่กี่คู่จับคู่กันไปจนถึงนครใหญ่สุดที่รายล้อมด้วยพื้นที่เมือง คำนี้อาจรวมถึง หมู่บ้านขนาดเล็ก หมู่บ้าน เมืองและนคร