นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์

นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นตำแหน่งประมุขฝ่ายบริหารและหัวหน้ารัฐบาลของสิงคโปร์ แต่งตั้งโดยประธานาธิบดี ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2502 ในช่วงที่สิงคโปร์ได้รับสิทธิ์ปกครองตนเองจากอังกฤษ

นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์
Crest of the Prime Minister of Singapore.png
ตราสำนักนายกรัฐมนตรี
Lee Hsien Loong - 20101112.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ลี เซียนลุง

ตั้งแต่ 12 สิงหาคม 2547
ที่พำนักศรีเทมาเส็ค
ผู้แต่งตั้งประธานาธิบดี
วาระ5 ปี
ผู้ประเดิมตำแหน่งลี กวนยู
สถาปนา3 มิถุนายน พ.ศ. 2502
เว็บไซต์pmo.gov.sg/

รายนามนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ (พ.ศ. 2502 – ปัจจุบัน)แก้ไข

เขตปกครองตนเองสิงคโปร์ (พ.ศ. 2502 – พ.ศ. 2508)แก้ไข

# ภาพ ชื่อ-สกุล วาระ
(รวมเวลา)
1   ลี กวนยู 3 มิถุนายน พ.ศ. 25029 สิงหาคม พ.ศ. 2508
(6 ปี 67 วัน)

สาธารณรัฐสิงคโปร์ (พ.ศ. 2508 – ปัจจุบัน)แก้ไข

# ภาพ ชื่อ-สกุล วาระ
(รวมเวลา)
1   ลี กวนยู 9 สิงหาคม พ.ศ. 250828 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533
(25 ปี 111 วัน)
2   โก๊ะ จ๊กตง 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 253312 สิงหาคม พ.ศ. 2547
(13 ปี 258 วัน)
3   ลี เซียนลุง 12 สิงหาคม พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน
(16 ปี 75 วัน)