นูต (เทพี)

(เปลี่ยนทางจาก นัต (เทพี))

เทพีนัต เป็นน้องสาวของเทพเกบ บางตำราเล่าว่าเป็นชายาของเทพเร มีโอรสธิดา 5 องค์คือ เทพโอไซริส เทพเคปริ เทพเซต เทพีไอซิส และเทพีเนฟธิส เป็นเทพีแห่งท้องฟ้า ลักษณะเป็นหญิงที่ทูนหม้อน้ำไว้บนศีรษะหรือหญิงเปลือยที่นอนคว่ำครอบโลกไว้

นัต
เทพีนัต ทรงสวมสัญลักษณ์เหยือกน้ำ (nw)
ชื่อในอักษรไฮเออโรกลีฟ
W24 t
N1
สัญลักษณ์ท้องฟ้า, ดาว, วัว
ข้อมูลส่วนบุคคล
คู่ครองเกบ
บุตร - ธิดาโอไซริส, ไอซิส, เซต, เนฟทีส
บิดา-มารดาชู กับเทฟนุต
พี่น้องเกบ

อ้างอิง

แก้
  • ชลิตดา. ตำนานอียิปต์โบราณ. กทม. พิมพ์คำ. 2548