เนฟทีส (Nephthys) ธิดาของ เทพเกบ และ เทพีนัต เป็นเทพประจำบ้านและเป็นผู้นำวิญญานไปนรก

เนฟทีส
เทวีเนฟทีสมักวาดเป็นสตรีวัยรุ่นที่ใส่เครื่องสวมศีรษะเป็นรูปบ้านและตระกร้า
ชื่อในอักษรไฮเออโรกลีฟ
O9t
H8
ศูนย์กลางของลัทธิไม่มี, Diospolis Parva
สัญลักษณ์บ้าน และร่างมัมมี
ข้อมูลส่วนบุคคล
คู่ครองเซต
บุตร - ธิดาอะนูบิส
บิดา-มารดาเกบ กับ นัต
พี่น้องไอซิส, โอไซริส, ฮอรัสผู้พี่ และเซต

ลักษณะ

แก้

เป็นผู้หญิงสวมมงกุฎรูปทรงบ้านและตะกร้า