การนวด

(เปลี่ยนทางจาก นวด)

การนวด เป็นจัดระเบียบร่างกายรูปแบบหนึ่ง เพื่อการบำบัดและทำให้ร่างกายผ่อนคลาย โดยใช้ทักษะทางร่างกายและอุปกรณ์เสริมด้วยการ บีบ จับ คลึง รีดเส้น เหยียบ ยัน กดจุด ดัด หรือกระตุ้นด้วยการสั่น เพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อและต่อมต่าง ๆ ในบริเวณนั้น ๆ ทำงานดีขึ้น

พนักงานนวดกำลังนวด

แบบแผนการนวด แก้

จุดมุ่งหมาย แก้

  • การปรับสมดุลของร่างกาย
  • การป้องกันโรค
  • การรักษาโรค

อ้างอิง แก้