รายชื่อธงในประเทศไอซ์แลนด์

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ธงในประเทศไอซ์แลนด์)

เนื้อหาต่อไปนี้แสดงภาพธงชนิดต่างๆ ที่ใช้ในประเทศไอซ์แลนด์

ธงชาติแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2487 ธงชาติ ธงพื้นสี้น้ำเงิน มีกางเขนแบบนอร์ดิคสีแดงขอบขาว เริ่มใช้อย่างไม่เป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2456 - 2458 ใช้ในฐานะธงประจำดินแดนตั้งแต่ พ.ศ. 2458 - 2487 แบบสีธงกำหนดเมื่อ พ.ศ. 2487 (สัดส่วนแถบธงตามกว้าง 7:1:2:1:14, ตามยาว 7:1:2:1:7, สัดส่วนธงโดยรวม 18:25)
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2451 ธงราชการ ธงกองทัพและธงนาวี ลักษณะอย่างธงชาติ แต่ตัดชายธงเป็นรูปหางนกแซงแซว สัดส่วนธง 18:37

ธงในราชการแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2487 ธงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ ลักษณะอย่างธงราชการ แต่เพิ่มรูปตราแผ่นดินลงที่ใจกลางรูปกางเขน
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2487 ธงเจ้าพนักงานศุลกากรของไอซ์แลนด์ ลักษณะอย่างธงราชการ แต่เพิ่มอักษรตัว "T" ที่มุมธงบนด้านคันธง

ธงพระราชอิสริยศแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  พ.ศ. 2461 - 2487 ธงมหาราชสำหรับราชอาณาจักรไอซ์แลนด์ กลางธงมีรูปเหยี่ยวสีเงินบนธงพื้นสีน้ำเงิน

ธงในอดีตแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  ก่อน พ.ศ. 2458 ธงชาติเดนมาร์ก ไอซ์แลนด์เคยเป็นดินแดนในความปกครองของเดนมาร์กมาก่อน จึงใช้ธงชาติเดนมาร์กเป็นสัญลักษณ์
  พ.ศ. 2458 - 2487 ธงชาติไอซ์แลนด์อย่างไม่เป็นทางการ ลักษณะคล้ายธงชาติไอซ์แลนด์ในปัจจุบัน แต่พื้นสีน้ำเงินในธงเป็นสีน้ำเงินอ่อน

ธงแบบไม่เป็นทางการแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  แบบธงสำหรับใช้เป็นธงชาติไอซ์แลนด์ ธงพื้นสีขาว กลางธงมีกางเขนแบบนอร์ดิกสีฟ้ามีแถบเล็กสีขาว ธงนี้เป็น 1 ใน 2 แบบธงที่มีการเสนอให้ใช้เป็นธงประจำดินแดนในปี พ.ศ. 2456 แบบธงที่ได้รับเลือกคือแบบที่ใช้เป็นธงชาติไอซ์แลนด์ในปัจจุบัน
  ธงกลุ่มสาธารณรัฐนิยม ธงอย่างไม่เป็นทางการของกลุ่มสาธารณรัฐนิยมในไอซ์แลนด์ ใช้ในช่วงก่อน พ.ศ. 2456 ธงนี้ไม่ได้รับเลือกเป็นธงประจำดินแดนเพราะลักษณะใกล้เคียงกับธงชาติสวีเดนและธงนาวีของกรีซ

ดูเพิ่มแก้ไข