รายชื่อธงในประเทศจอร์เจีย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ธงในประเทศจอร์เจีย)

เนื้อหาต่อไปนี้แสดงภาพธงต่างๆ ที่ใช้ในสาธารณรัฐจอร์เจีย

ธงชาติจอร์เจียกับธงสาธารณรัฐปกครองตนเองอัดจารา.

ธงชาติแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ ประธานาธิบดี คำอธิบาย
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ธงชาติจอร์เจีย ธงพื้นสีขาว มีกางเขนสีแดงพาดผ่าน ในพื้นสีขาวทั้งสี่ช่องมีรูปกางเขนสีแดงช่องละ 1 รูป สัดส่วนธง 2:3

ธงประธานาธิบดีแก้ไข

ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี
ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  พ.ศ. 2461 - 2464
  พ.ศ. 2533 - 2563 เอดูอาร์ด เชวาร์ดนัดเซ (ค.ศ. 1995-2003)
มีเคอิล ซาคัชวีลี (ค.ศ. 2004-2013)
นีนอ บูร์จานาดเซ (รักษาการณ์ ปธน.)
  พ.ศ. 2548 - 2563
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 ซาโลม ซูราบิชวิลี

ธงกองทัพแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
กองทัพจอร์เจีย
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ธงประจำกองทัพจอร์เจีย พื้นธงใช้สีกลับกันจากธงชาติ (พื้นสีแดง กากบาทสีขาว) กลางธงมีตราโล่ของกระทรวงกลาโหมจอร์เจียภายใต้มงกุฎสีเหลือง
  ธงประจำกองทัพบก ธงพื้นสีแดงมีกางเขนสีขาว
  ธงประจำกองทัพอากาศ
  ธงรัฐนาวี (กองทัพเรือ) ธงพื้นสีน้ำเงิน กลางธงมีกากบาทสีแดง ซ้อนทับด้วยกากบาททแยงสีขาวอีกชั้นหนึ่ง
  ธงประจำกองกำลังแห่งชาติ
  ธงสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ
  ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
  ธงเสนาธิการกองทัพจอร์เจีย
หน่วยพิทักษ์ชายแดนจอร์เจีย
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ธงหน่วยตำรวจพิทักษ์ชายแดนจอร์เจีย
  ธงหน่วยตำรวจพิทักษ์ชายแดนจอร์เจีย
  ธงกองเรือตรวจการณ์รักษาฝั่งจอร์เจีย
  ธงกองบินเรือพิทักษ์ชายแดนจอร์เจีย
  ธงหน่วยตำรวจเคลื่อนที่เร็วพิทักษ์ชายแดนจอร์เจีย

ธงประจำท้องถิ่นต่างๆแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  ธงประจำกรุงทบิลิซี
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ธงชาติอัดจารา อัดจารามีฐานะเป็นสาธารณรัฐปกครองตนเอง
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 ธงชาติอับฮาเซีย อับฮาเซียมีฐานะเป็นสาธารณรัฐปกครองตนเอง และพยายามแยกตัวเป็นอิสระจากจอร์เจีย
  ธงประจำดินแดนเซาท์ออสซีเชีย เซาท์ออสซีเชียเป็นดินแดนที่พยายามแยกตัวเป็นอิสระจากจอร์เจีย
  ธงประจำเมืองคูไตซี

ธงในอดีตแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  พ.ศ. 2461 ธงชาติสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยทรานส์โคเคเชียน
  พ.ศ. 2461 - 2464;
พ.ศ. 2533 - 2547
ธงชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยจอร์เจีย ธงพื้นสีน้ำตาลแดง มีแถบสีดำและขาวประดับที่มุมธงบนด้านคันธง สัดส่วนธง 1:2 และ 3:5
 
[[ไฟล์:|border|100px]] พ.ศ. 2461 - 2464 ธงรัฐนาวีสาธารณรัฐประชาธิปไตยจอร์เจีย ธงพื้นสีน้ำตาลแดง มีแถบสีดำและขาวประดับที่มุมธงบนด้านคันธง สัดส่วนธง 1:2
  พ.ศ. 2533 - 2547 ธงพื้นสีขาว คั่นกลางด้วยแถบสีน้ำเงิน มุมบนคันธงมีรูปรัศมีดวงอาทิตย์ ที่มุมปลายธงมีตราสมอเรือสัดำ
  พ.ศ. 2465 - 2479 ธงชาติสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตทรานส์โคเคเชีย
  พ.ศ. 2464 - 2465 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตจอร์เจีย ธงพื้นแดง มีอักษรอักษรซีริลลิกเขียนว่า ССРГ (SSRG) มุมธงบนด้านคันธง
  พ.ศ. 2465 - 2480 ธงพื้นแดง มีอักษรอักษรจอร์เจียเขียนว่า სსსრ (SSSR) มุมธงบนด้านคันธง
  พ.ศ. 2480 - 2495 ธงพื้นแดง มีอักษรจอร์เจียความว่า საქართველოს სსრ (Sakartvelos SSR) ที่มุมธงบนด้านคันธง
  พ.ศ. 2495 - 2533 ธงแดงมีรูปรูปค้อนเคียวและดาวแดงในดวงอาทิตย์สีฟ้าเปล่งรัศมีที่มุมธงบนด้านคันธง ถัดมาทางด้านข้างมีแถบสีฟ้าพาดผ่าน

ดูเพิ่มแก้ไข

แม่แบบ:ธงชาติจอร์เจีย