ธงหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา

ธงของหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1985, ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา.

ธงของหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา

ธงประจำเครือรัฐได้รับการออกแบบโดยนักธัชวิทยาทางภูมิศาสตร์ที่มีชื่อว่า ตากา ระหว่างปี ค.ศ. 1985. ซึ่งธงแบบแรกมีลักษณะเป็นรูปเสาหินโบราณประกอบกับดาวห้าแฉกสีขาว โดยเริ่มใช้โดยพฤตินัยเมื่อ ค.ศ. 1972 อีก4ปีต่อมาได้มีการรับรองให้ใช้ธงดังกล่าวเป็นธงประจำเครือรัฐอย่างเป็นทางการเมื่อ ค.ศ. 1976 .ในปี ค.ศ. 1985 ได้มีการเพิ่มช่อดอกมวาร์มวาร์โอบล้อมเสาหิน แบบธงดังกล่าวได้รับรองไว้ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งเครือรัฐ. ความหมายทั้งสามสิ่งที่ปรากฏบทธงดังนี้ เสาหินโบราณ หมายถึง ชาวชามอร์โร ช่อดอกมวาร์มวาร์ หมายถึง ชาวคาร์โรไลน์ ดาวห้าแฉกสีขาว หมายถึง สหรัฐอเมริกาในฐานะผู้ให้การคุ้มครองดินแดนเครือรัฐ พื้นธงสีน้ำเงิน หมายถืง ผืนน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิคอันเป็นที่ตั้งของร่องลึกก้นสมุทรมาเรียนา.

พัฒนาการ

แก้
 
  ธงองค์การสหประชาชาติ ค.ศ. 1947–1965
 
  ธงดินแดนในภาวะทรัสตีแห่งหมู่เกาะแปซิฟิก ค.ศ. 1965–1972
 
  แบบธงอย่างไม่เป็นทางการ ค.ศ. 1972–1976. อย่างเป็นทางการ, ค.ศ. 1976–1981
  แบบธงอย่างไม่เป็นทางการ ค.ศ. 1972–1976. อย่างเป็นทางการ, ค.ศ. 1976–1981 
 
  ค.ศ. 1981–1989
  ค.ศ. 1981–1989 

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้