ธงชาติฟีจี เป็นธงประจำชาติที่ได้รับอิทธิพลของธงเรือแห่งสหราชอาณาจักร และ มีการบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อฟีจีอยู่ภายใต้อาณานิคมเมืองขึ้นของสหราชอาณาจักร เมื่อ พ.ศ. 2417 (ค.ศ. 1874)


ธงชาติฟีจี
Flag of Fiji.svg
การใช้ 111000
สัดส่วนธง 1:2
ประกาศใช้ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2513
ลักษณะ ธงพื้นสีฟ้ามุมบนคันธงมีธงชาติสหราชอาณาจักร ที่ฝั่งปลายธงมีอาร์มตราแผ่นดินของฟีจี
Flag of Fiji (1924–1970).svg
ธงชาติฯในรูปแบบอื่น
การใช้ historical
สัดส่วนธง 1:2
ประกาศใช้ พ.ศ. 2467 - 2513
ลักษณะ ธงเรือรัฐบาลสหราชอาณาจักร ที่ฝั่งปลายธงมีตราแผ่นดินของฟีจีอย่างเต็ม.

ประวัติแก้ไข

ธงเรือแห่งชาติแก้ไข

ธงเรือแห่งชาติของฟีจี สมัยใหม่ในช่วงที่อยู่ภายใต้อาณานิคม ได้มีการกำหนดรูปแบบธงเรือประเภทต่างๆสำหรับใช้ในดินแดนอาณานิคม และ ได้ใช้เป็นธงเรือแห่งชาติของตนสืบเนื่องถึงปัจจุบัน ดังที่ได้แสดงในตารางข้างล่างนี้

หลังฟีจีประกาศเอกราชจากอังกฤษในปี พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) ธงชาติฟีจียังคงมีความคล้ายคลึงกับธงชาติสมัยอาณานิคมดังเดิม โดยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธงชาติพื้นสีฟ้าอ่อน และ แก้ไขแบบตราแผ่นดินบนธงจาก ตราแผ่นดินอย่างเต็ม เป็นตราอาร์มแผ่นดิน ซึ่งธงบางชนิดที่ใช้ในอาณานิคมยังให้คงมีการใช้เรื่อยมาตลอด และ มีการเพิ่มเติมบางชนิด ธงเหล่านั้นได้แก่ ธงเครื่องบินพลเรือน ใช้ธงราชนาวีอังกฤษพื้นฟ้า มีกากบาทเซนต์จอร์จ สีน้ำเงินขอบขาววางพาด

         
ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี ธงเรือราชการ (ธงเรือน้ำเงิน) ธงเรือพาณิชยนาวี (ธงเรือแดง) ธงราชนาวี (ธงเรือขาว) ธงอากาศยานพลเรือน

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข