ที่ประชุมแห่งกรุงเฮกว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

ที่ประชุมแห่งกรุงเฮกว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (อังกฤษ: Hague Conference on Private International Law; ฝรั่งเศส: Conférence de La Haye de droit international privé; ย่อ: HCCH (จาก Hague Conference/Conférence de La Haye)) เป็นองค์การระหว่างรัฐบาลที่มีชื่อเสียงด้านกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

ที่ประชุมแห่งกรุงเฮกว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
Hague Conference on Private International Law
ประเภทองค์การระหว่างรัฐบาล
สํานักงานใหญ่กรุงเฮก
สมาชิก
• รัฐ 73 แห่ง
• องค์การระหว่างประเทศ 1 แห่ง
ภาษาทางการ
• ภาษาอังกฤษ
• ภาษาฝรั่งเศส
เลขาธิการ
กริสตอฟ แบร์นัสโกนี
(Christophe Bernasconi)
งบประมาณ
• € 3,732,288 (เบื้องต้น)
• € 656,981 (เพิ่มเติม)[1]
พนักงาน
27 คน[1]
เว็บไซต์HCCH.net

ที่ประชุมจัดตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1893 เพื่อ "ทำงานสร้างเอกภาพให้แก่หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลอย่างต่อเนื่อง" (work for the progressive unification of the rules of private international law) และได้ดำเนินตามวัตถุประสงค์นี้โดยสร้างและส่งเสริมการบังคับใช้ซึ่งอนุสัญญาพหุภาคีหลายฉบับเกี่ยวกับการขัดกันแห่งกฎหมายหลาย ๆ หัวเรื่องภายในขอบเขตกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

ปัจจุบัน ที่ประชุมมีสมาชิกเจ็ดสิบสี่ราย เป็นรัฐเจ็ดสิบสามแห่ง และองค์การระหว่างประเทศหนึ่งแห่ง คือ สหภาพยุโรป มีสำนักประจำ (Permanent Bureau) เรียกว่า สำนักเลขาธิการ (Secretariat General) อยู่ที่ถนนเชเฟนิงเซเวจ (Scheveningseweg) ใกล้กับวังสันติ (Peace Palace) ในกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ สำนักเลขาธิการมีเลขาธิการหนึ่งคนปกครอง

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 "Annual Report 2012" (PDF). HCCH. สืบค้นเมื่อ 8 September 2013.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข