ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศอิสาน
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ อีสาน หรือ อิสาน[1] เป็นหนึ่งในทิศรองทั้งสี่[2] อยู่ตรงข้ามกับทิศตะวันตกเฉียงใต้ ขวามือของทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และซ้ายมือของทิศตะวันออก

วงกลมแสดงทิศ ระบุทิศหลักและทิศรอง โดยทิศตะวันออกเฉียงเหนือแสดงโดยทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (NE) ทางขวาเฉียงขึ้นไปด้านบน

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข