"ทำลายกำแพงนี้!" (อังกฤษ: "Tear down this wall!") เป็นการท้าทายของโรนัลด์ เรแกน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ต่อมีฮาอิล กอร์บาชอฟ ผู้นำโซเวียต ให้ทำลายกำแพงเบอร์ลิน ในสุนทรพจน์ที่ประตูบรันเดินบวร์คใกล้กำแพงเบอร์ลินเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2530 อันเป็นวันครบรอบ 750 ปีการก่อตั้งเบอร์ลิน เรแกนท้าทายกอร์บาชอฟ ซึ่งขณะนั้นเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์สหภาพโซเวียต ให้ทำลายกำแพงนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ความปรารถนาของกอร์บาชอฟที่จะเพิ่มเสรีภาพในกลุ่มตะวันออกผ่านนโยบายกลัสนอสต์และเปเรสตรอยคา

เรแกนปราศรัยหน้าประตูบรันเดินบวร์ค