ทางหลวงท้องถิ่นสายแยกทางหลวงหมายเลข 41 - แหลมโตนด

ทางหลวงท้องถิ่นสายแยกทางหลวงหมายเลข 41 - แหลมโตนด เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 (ถนนสายเอเชีย) ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม เป็นเส้นทางลัดไปบ้านขอนหาด มีระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร สภาพสองข้างทางเป็นทุ่งนาตลอดทาง ช่วงหน้าฝนน้ำจะท่วมข้างทาง ปัจจุบันเส้นทางนี้อยู่ในการควบคุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่เดิมมีฐานะเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4182 และอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทางพัทลุง

รายชื่อทางแยกแก้ไข

สถานที่สำคัญแก้ไข