ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1023

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1023 (สายแพร่ - วังชิ้น) เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดกับอำเภอ แล้วมีทางต่อไปถึง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง มีสายทางเริ่มต้นในอำเภอเมืองแพร่ และมีปลายทางในที่ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ มีระยะทางประมาณ 73 กิโลเมตร

Thai Highway-1023.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1023
ถนนเหมืองหิต
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:73.000 กิโลเมตร (45.360 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศเหนือ:Thai Highway-101.svg ทล.101 ใน อ.เมือง แพร่
 เข้าเมืองลอง ใน ลอง แพร่
Thai Highway-11.svg ทล.11 ใน ลอง แพร่
ปลายทิศใต้:ทล.1125 และ ทล.1124 ใน วังชื้น แพร่
ระบบทางหลวง