ทางรถไฟสายชิงไห่-ทิเบต

ทางรถไฟสายชิงไห่-ทิเบต (จีนตัวย่อ: 青藏铁路; จีนตัวเต็ม: 青藏鐵路; พินอิน: Qīngzàng Tiělù; ชิงซั่งเถื่ยลู่) เป็นเส้นทางรถไฟบนที่ราบสูงที่สูงที่สุดและยาวที่สุดของโลก [1]ทดลองใช้จริงเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 เริ่มต้นเดินทางจากเมืองซีหนิง เมืองเอกของมณฑลชิงไห่ ถึงปลายทางเมืองลาซา เมืองเอกของเขตปกครองตนเองทิเบต ใช้เวลาเดินทาง 26 ชั่วโมง 23 นาที บนเส้นทางมีสถานีรถไฟสูงที่สุดในโลกคือ ถังกู่ลา-ซาน จุดสูงสุดที่ทางรถไฟสายนี้ สูงจากระดับน้ำทะเล 5,072 เมตร

แผนที่ทางรถไฟ

อ้างอิงแก้ไข