ทะเลอามันด์เซน

ทะเลอามันด์เซน (อังกฤษ: Amundsen Sea) คือทะเลที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรใต้ นอกฝั่งแมรีเบิร์ดแลนด์ ทวีปแอนตาร์กติกาฝั่งตะวันตก อยู่ระหว่างแหลมฟลายอิงฟิช (ปลายทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะเทิร์สตัน) ทางทิศตะวันออก กับแหลมดาร์ตทางทิศตะวันตก โดยแหลมฟลายอิงฟิชเป็นตัวกำหนดขอบเขตทะเลอามันด์เซนกับทะเลเบลลิงเชาเซน (Bellingshausen Sea)

ทะเลอามันด์เซน
ภูเขาน้ำแข็งในทะเลอามันด์เซน