ทะเลทรายซิมป์สัน

ทะเลทรายซิมป์สัน (อังกฤษ: Simpson Desert) ตั้งอยู่บริเวณใจกลางประเทศออสเตรเลีย มีเนื้อที่ 77,000 ตารางกิโลเมตร

ทะเลทรายซิมป์สันถ่ายเมื่อปี ค.ศ. 1936