ทหารเสนาธิการ (อังกฤษ: Staff) เป็นทหารเหล่าหนึ่งซึ่งมีประจำอยู่ในทุกเหล่าทัพ (กองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ) ประกอบด้วยนายทหารสัญญาบัตร และเจ้าหน้าที่พลเรือนผู้มีความรู้เฉพาะด้าน ซึ่งทำงานช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารขนาดใหญ่ตั้งแต่ระดับกองพลขึ้นไป ในด้านการควบคุมบังคับบัญชา, การวางแผน, การวิเคราะห์ และการรวบรวมข่าว ตลอดจนทำหน้าที่ถ่ายทอดคำสั่ง, ประสานงาน และกำกับดูแลการปฏิบัติแผนการและคำสั่งของผู้บังคับบัญชาหน่วยทหาร เนื่องจากในเวลาที่สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องหรือรวดเร็ว ลำพังผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารย่อมไม่อาจติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาหรือครบทุกมิติ ทหารเสนาธิการจึงมีความสำคัญอย่างมาก

การประชุมคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการของกองทัพบกสหรัฐ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

ดูเพิ่ม แก้