ทหารพลาธิการ (quartermaster) เป็นทหารเหล่าหนึ่ง จัดอยู่ในฝ่ายสนับสนุนการช่วยรบ รับผิดชอบด้านการวางแผนและดูแลด้านเสบียง, ที่พัก, เครื่องแต่งกาย, เครื่องใช้ประจำกาย, วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วย, สัตว์พาหนะ, เชื้อเพลิง, บริภัณฑ์เพื่อซ่อมสร้างสาธารณูปโภค, บริการซักรีด, น้ำอาบ, การจัดการศพ[1]

นายทหารพลาธิการของกองทัพเรือสหรัฐ กำลังวาดเส้นทางเดินเรือเพื่อคำนวณความเพียงพอของน้ำมัน

อ้างอิง แก้

  1. "ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. 2555" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-05-06. สืบค้นเมื่อ 2021-05-06.