ทรง องค์ชัยวัฒนะ

กำนันทรง หรือ นายทรง องค์ชัยวัฒนะ ผู้ก่อตั้งตลาดกลางค้าข้าวแห่งแรกในประเทศไทย[1] ที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ หรือที่รู้จักในนาม "ท่าข้าวกำนันทรง"[2]

ประวัติ แก้

กำนันทรง เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 ที่อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร บิดาชื่อนายโบ๊ มารดาชื่อนางจั๊บ องค์ชัยวัฒนะ สมรสกับนางอำนวย บัวอุไร มีบุตรรวม 6 คน การศึกษาจบชั้นประถมปีที่ 4 จากโรงเรียนดรุณศาสตร์สงเคราะห์ จังหวัดพิจิตร

กำนันทรงทำงานช่วยกิจการครอบครัว คือขายข้าว จนกระทั่งสร้างโรงสีข้าวของตนเอง ที่จังหวัดพิจิตร ได้เมื่อปี พ.ศ. 2495 และต่อมาก็ได้ตั้งตลาดกลางค้าข้าวเป็นแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2508[3] ปัจจุบันปิดกิจการไปแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2549[1]

กำนันทรง ได้ผู้ใหญ่บ้านเนินมะกอก เมื่อปี พ.ศ. 2506 ต่อมาเป็นกำนันตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และวุฒิสมาชิก ปี พ.ศ. 2539[4]

กำนันทรง ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563[5]

รางวัลดีเด่น แก้

กำนันทรง เคยได้รับรางวัลนักธุรกิจตัวอย่างประจำปี พ.ศ. 2530 สาขาเกษตรกรรม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 ตำนานท่าข้าวกำนันทรง ตลาดกลางค้าข้าวที่ปิดตัวลงเมื่อปี 2549
  2. "พาณิชย์ปั้นท่าข้าว"กำนันทรง" ศูนย์กลางตลาดรับเสรีอาเซียน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2012-05-15.
  3. “ท่าข้าวกำนันทรง” ท่าข้าวในตำนาน ที่เปิดซื้อขายข้าวเปลือก 24 ชั่วโมง
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
  5. “กำนันทรง องค์ชัยวัฒนะ” ผู้ก่อตั้งท่าข้าวใหญ่สุดในนครสวรรค์ เสียชีวิตแล้ว
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๑๘, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๑
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๔๖, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙

แหล่งข้อมูลอื่น แก้