ถนนมิตรภาพ (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ถนนมิตรภาพ อาจหมายถึง