ถนนพัทยาเหนือ หรือในอดีตคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3136 เป็นถนนคอนกรีตขนาด 6 ช่องจราจร ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีแนวทางเริ่มต้นจากถนนสุขุมวิทบริเวณแยกพัทยาเหนือ ไปทางทิศตะวันตกสิ้นสุดที่บริเวณวงเวียนปลาโลมา ซึ่งเป็นจุดบรรจบของถนนพัทยา-นาเกลือ ถนนเลียบชายหาดพัทยา และถนนพัทยาสายสอง รวมระยะทางประมาณ 1.9 กิโลเมตร

ถนนพัทยาเหนือเคยอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง โดยกำหนดเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3136 ปัจจุบันได้โอนถนนทั้งสายให้กับเมืองพัทยาดูแลรับผิดชอบแทน

สถานที่สำคัญแก้ไข

  • สถานีขนส่งผู้โดยสารเมืองพัทยา
  • ศาลาว่าการเมืองพัทยา