ถนนนครเขื่อนขันธ์

ถนนนครเขื่อนขันธ์ (อักษรโรมัน: Thanon Nakhon Khuean Khan) เป็นถนนในจังหวัดสมุทรปราการ เดิมนั้นกรมทางหลวงกำหนดให้ทางหลวงสายนี้เป็นทางหลวงหมายเลข 3104 แต่ในปัจจุบันทางหลวงสายนี้ได้โอนมาอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองพระประแดงแล้ว มีแนวสายทางเริ่มจากถนนสุขสวัสดิ์ กิโลเมตรที่ 11 เข้าสู่ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง โดยไปบรรจบกับถนนศรีเขื่อนขันธ์(เป็นถนนที่เลียบท่าน้ำพระประแดง) ข้างที่ว่าการอำเภอพระประแดง มีระยะทางตลอดทั้งสาย 1.7 กิโลเมตร ถนนเส้นนี้มี 6 ช่องจราจรพร้อมทั้งเกาะกลางถนน ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 0 - กิโลเมตรที่ 1.1 หน้าวัดกลาง จากนั้นตั้งแต่เชิงสะพานคลองลัดหลวง ถึงท่าน้ำพระประแดงจะเหลือแค่ 2 ช่องจราจร ตลอดระยะถนนนครเขื่อนขันธ์ผ่านสถานที่สำคัญ เช่น

ถนนนครเขื่อนขันธ์