ตเวียร์ (รัสเซีย: Тверь; อังกฤษ: Tver) เป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองของแคว้นตเวียร์ ประเทศรัสเซีย มีประชากรราว 403,700 คน (ข้อมูลขั้นต้นใน ค.ศ. 2010) เมืองตเวียร์ตั้งอยู่ทางเหนือของกรุงมอสโก บน 2 ฝั่งแม่น้ำวอลกา บนเส้นทางรถไฟสายมอสโก-เซนต์ปีเตอส์เบิร์ก เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 12

พระราชวังในเมืองตเวียร์

เป็นส่วนหนึ่งของรัฐวลาดีมีร์ซุชดัลมาตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 13 และเป็นเมืองหลวงของรัฐตเวียร์ในตอนกลางคริสต์ศตวรรษที่ 13 จนใน ค.ศ. 1485 ถูกมอสโกยึดครอง ในสงครามโลกครั้งที่ 2 เยอรมนีเข้ายึดครองในช่วงสั้น ๆ ใน ค.ศ. 1941