ตำบลชีลอง

ตำบลในอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ประเทศไทย

ตำบลชีลอง เป็นตำบลแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาลตำบลชีลอง อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองชัยภูมิประมาณ 6 กิโลเมตร

ตำบลชีลอง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Suranari
ตำบลชีลองตั้งอยู่ในจังหวัดชัยภูมิ
ตำบลชีลอง
ตำบลชีลอง
ที่ตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลชีลองตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลชีลอง
ตำบลชีลอง
ตำบลชีลอง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ตำบลชีลองตั้งอยู่ในประเทศไทย
ตำบลชีลอง
ตำบลชีลอง
ตำบลชีลอง (ประเทศไทย)
พิกัด: 15°44′58″N 101°58′33″E / 15.749420°N 101.975742°E / 15.749420; 101.975742
ประเทศไทย
จังหวัดชัยภูมิ
อำเภอเมืองชัยภูมิ
พื้นที่
 • ทั้งหมด43.22 ตร.กม. (16.69 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[1]
 • ทั้งหมด10,670 คน
รหัสไปรษณีย์ 36000
รหัสภูมิศาสตร์360107
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
เทศบาลตำบลชีลอง
ประเทศ ไทย
จังหวัดชัยภูมิ
อำเภอเมืองชัยภูมิ
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีชลิต บุญชูรัตนภาพ
รหัส อปท.05360106
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลชีลอง เลขที่ 148 หมู่ที่ 2 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 30000
โทรศัพท์0 4405 2151
โทรสาร0 4405 2152
เว็บไซต์cheelong.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อาณาเขตแก้ไข

 • ทิศเหนือ : ติดต่อกับ ตำบลโคกสูง ตำบลรอบเมือง (อำเภอเมืองชัยภูมิ)
 • ทิศใต้ : ติดต่อกับ ตำบลบ้านค่าย (อำเภอเมืองชัยภูมิ) และตำบลลุ่มลำชี (อำเภอบ้านเขว้า)
 • ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ ตำบลหนองนาแซง (อำเภอเมืองชัยภูมิ)
 • ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ ตำบลบ้านเขว้า ตำบลโนนแดง ตำบลลุ่มลำชี (อำเภอบ้านเขว้า)

การปกครองแก้ไข

ตำบลชีลองแบ่งการปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน คือ

 • หมู่ที่ 1 ชีลอง
 • หมู่ที่ 2 กุดเหม่ง
 • หมู่ที่ 3 หนองสระ
 • หมู่ที่ 4 โนนหว้านไพล
 • หมู่ที่ 5 หนองบัวขาว
 • หมู่ที่ 6 หัวหนอง
 • หมู่ที่ 7 โปร่งเกตุ
 • หมู่ที่ 8 หนองปลาโด
 • หมู่ที่ 9 ท่าขามแป
 • หมู่ที่ 10 หนองคล้า
 • หมู่ที่ 11 ใหม่พัฒนา
 • หมู่ที่ 12 หนองหว้า
 • หมู่ที่ 13 โนนดู่
 • หมู่ที่ 14 หัวหนอง
 • หมู่ที่ 15 โสกน้ำขาว
 • หมู่ที่ 16 ชีลอง
 • หมู่ที่ 17 หนองบัวขาว

สถานที่สำคัญแก้ไข

การศึกษาแก้ไข

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ คือ
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชีลอง
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวขาว
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา
  • โรงเรียนชีลองวิทยา
 • โรงเรียน
  • โรงเรียนโนนหว้านไพล
  • โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
  • โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์
  • โรงเรียนวัดพุทโธวาท
  • โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์

การศาสนาแก้ไข

 • วัดชัยศรีสมสะอาด
 • วัดบ้านหัวหนอง
 • วัดบุ่งสาวตาล
 • วัดปทุมชาติ
 • วัดป่าบ้านโป่งเกตุ
 • วัดพุทธวิจิตราราม
 • วัดพุทโธวาท
 • วัดศาลาลอย
 • วัดศาลาวรรณ
 • วัดหนองปลาโด
 • วัดอารมณ์ชื่น

การสาธารณสุขแก้ไข

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชีลอง
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวขาว

อ้างอิงแก้ไข

 1. สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากร." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] ข้อมูลประชากร ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ธันวาคม 2564) .จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย