ตระกูลชิมาซุ (ญี่ปุ่น: 島津氏โรมาจิShimazu-shi) เป็นตระกูลไดเมียวที่ปกครองแคว้นซัตสึมะ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1601 ถึงปี ค.ศ. 1871

ตระกูลชิมาซุ
島津氏
แคว้นที่ปกครองแคว้นซัตสึมะ
แคว้นโอซูมิ
แคว้นเฮียวงะ
เชื้อสายเซวะ เก็นจิ
ตำแหน่งเจ้าแคว้นซัตสึมะ
(ค.ศ. 1602–1871)
เจ้าชิมาซุ
(ค.ศ. 1884–1947)
ผู้นำคนแรกชิมาซุ ทาดาสึเนะ
ผู้นำคนสุดท้ายชิมาซุ ทาดาโยชิ
ผู้นำคนปัจจุบันชิมาซุ โนบูฮิซะ
ก่อตั้งค.ศ. 1602
ปกครองจนถึงค.ศ. 1871
ตระกูลย่อยสกุลชิมาซุ-ทามาริ