ตระกูลชิมาซุ

ตระกูลชิมาซุ (ญี่ปุ่น: 島津氏 โรมาจิ: Shimazu-shi) เป็นตระกูลไดเมียวที่ปกครองแคว้นซัตสึมะ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1601 ถึงปี ค.ศ. 1871

ตระกูลชิมาซุ
Japanese Crest maru ni jyuji.svg

ผู้นำคนแรก ชิมาซุ อิเอฮิซะ
ผู้นำคนสุดท้าย ชิมาซุ ทาดาโยชิ
ช่วงเวลา 1601-1871
จำนวนผู้ปกครอง 11 คน
ตำแหน่ง เจ้าแคว้นซัตสึมะ
ปกครอง แคว้นซัตสึมะ
เชื้อชาติ ธงของประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น