แคว้นซัตสึมะ

ระวังสับสนกับ แคว้นศักดินาซัตสึมะ

แคว้นซัตสึมะ (ญี่ปุ่น: 薩摩国さつまのくにโรมาจิsatsuma no kuni) เป็นแคว้นศักดินาโบราณของญี่ปุ่น เป็นส่วนหนึ่งของไซไกโด พื้นที่แคว้นตั้งอยู่ส่วนตะวันตกของจังหวัดคาโงชิมะทางใต้ของเกาะคิวชูในปัจจุบัน

แคว้นซัตสึมะ
地図 令制国 薩摩国.svg
■ - แคว้นซัตสึมะ

■ - ไซไกโด

ชื่ออื่น ซัชชู (薩州さっしゅう)
สังกัด ไซไกโด
พื้นที่เทียบเท่า ส่วนตะวันตกของจังหวัดคาโงชิมะ
เขตการปกครอง 13 อำเภอ และ 35 ตำบล