ดีเอ็นเอพอลิเมอเรส

ดีเอ็นเอพอลิเมอเรส (อังกฤษ: DNA polymerase) เป็นเอนไซม์ที่ทำงานระหว่างการสร้างดีเอ็นเอสายใหม่ในการจำลองตัวเองของดีเอ็นเอโดยจำเป็นต้องใช้แม่แบบ (Template) โดยดีเอ็นเอพอลิเมอเรสจะเติมเบสตัวใหม่ที่เป็นเบสคู่สมของแม่แบบเสมอ และไพรเมอร์ (Primer) ซึ่งเป็นลำดับนิวคลีโอไทด์สายสั้นๆ ที่เข้าคู่กับแม่แบบได้ และสามารถเติมนิวคลีโอไทด์ตัวใหม่เข้าที่ปลาย 3′ ได้ คุณสมบัติที่สำคัญของดีเอ็นเอพอลิเมอเรส คือ 5′-3′ พอลิเมอเรส (สร้างสายโพลีนิวคลีโอไทป์ใหม่จาก 5′ ไป 3′) และ 3′-5′ เอกโซนิวคลีเอส (ตัดสายโพลีนิวคลีโอไทป์จาก 3′ ไป 5′) ซึ่งคุณสมบัตินี้เป็นคุณสมบัติที่ใช้ตรวจสอบความผิดพลาดของการจำลองตัวเองของดีเอ็นเอได้ มีหลายชนิด

ความสามารถในการตรวจสอบของดีเอ็นเอพอลิเมอเรส

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  • Burgers P; Koonin E; Bruford E; และคณะ (2001). "Eukaryotic DNA polymerases: proposal for a revised nomenclature". J. Biol. Chem. 276 (47): 43487–90. doi:10.1074/jbc.R100056200. PMID 11579108. {{cite journal}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |author-separator= ถูกละเว้น (help)
  • Unusual repair mechanism in DNA polymerase lambda เก็บถาวร 2010-12-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, Ohio State University, July 25, 2006.
  • DNA polymerases ในหอสมุดแพทยศาสตร์แห่งชาติอเมริกัน สำหรับหัวข้อเนื้อหาทางการแพทย์ (MeSH)
  • EC 2.7.7.7
  • A great animation of DNA Polymerase from WEHI at 1:45 minutes in เก็บถาวร 2014-12-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน