ดิมีเทอร์

(เปลี่ยนทางจาก ดีมิเทอร์)

ในศาสนาและตำนานกรีกโบราณ ดิมีเทอร์ (อังกฤษ: Demeter, /dɨˈmiːtɚ/; Gay) เป็นเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว ผู้ดูแลธัญพืชและความอุดมสมบูรณ์ของปฐพี ชื่อลัทธิบูชาของพระนางรวมถึงซิโต (Σιτώ) "สตรีแห่งธัญพืช"[1] ในฐานะผู้ประทานอาหารหรือธัญพืช[2] และเธสมอฟอรอส (θεσμός "thesmos": ระเบียบสวรรค์, กฎหมายไม่เป็นลายลักษณ์อักษร; "phoros": ผู้ให้, ผู้ถือ) "ผู้ประทานกฎหมาย" โดยเป็นเครื่องหมายการดำรงอยู่ของสังคมเกษตรกรรมอารยะ[3]

ดิมีเทอร์
เทพเจ้าแห่งเกษตรกรรม ความอุดมสมบูรณ์ กฎหมายศักดิ์สิทธิ์และการเก็บเกี่ยว
ดิมีเทอร์ ประทับบัลลังก์และกำลังเอื้อมพระหัตถ์อวยพรเมทาไนราที่กำลังคุกพระชงฆ์ (เข่า) ถวายข้าวสาลี ประมาณ 340 ปีก่อน ค.ศ.
ที่ประทับยอดเขาโอลิมปัส
สัญลักษณ์กรวยแห่งความอุดมสมบูรณ์, ข้าวสาลี, คบไฟ, ขนมปัง
เทศกาลเธสมอฟอเรีย
ข้อมูลส่วนบุคคล
คู่ครองIasion, ซูส, โอเชียนัส, Karmanor และ Triptolemus
บุตร - ธิดาเพอร์เซฟะนี, เธสพีนา, อารีเอ็น, พลูตอส, ฟีลอเมลอส, Eubuleus, คริเซอะธิมิส และ Amphitheus I
บิดา-มารดาโครนัสและเรีย
พี่น้องเฮสเตีย, ฮีรา, เฮดีส, โพไซดอน, ซูส
เทียบเท่าในโรมันซีรีส

อ้างอิง แก้

  1. Σιτώ. Cf. σῖτος. Liddell, Henry George; Scott, Robert; A Greek–English Lexicon at Perseus Project.
  2. Eustathius of Thessalonica, scholia on Homer, 265.
  3. Themis was an ancient Greek goddess, embodiment of divine order, law. She was the organizer of the communal affairs and she evoked the social order: Finley, The World of Odysseus, rev. ed. Viking Press. (1978:78 note 82)