แผ่นดินแห่งพระสัญญา

(เปลี่ยนทางจาก ดินแดนแห่งพันธสัญญา)

แผ่นดินแห่งพระสัญญา[1] (อังกฤษ: Land of Promise) หรือ แผ่น‍ดิน​ซึ่ง​พระ‍เจ้า​ทรง​สัญ‌ญา​ไว้[2] (อังกฤษ: Promised Land) เป็นดินแดนซึ่งคัมภีร์ฮีบรูระบุว่า พระเป็นเจ้าทรงสัญญาว่าจะประทานให้แก่อับราฮัมและลูกหลานของเขา

ขอบเขตของแผ่นดินแห่งพระสัญญา (สีเขียว)

อ้างอิง

แก้
  1. ฮีบรู 11:9, ฉบับพระเจ้าเจมส์: "ท่านได้พำนักในแผ่นดินแห่งพระสัญญานั้น" (he sojourned in the land of promise)
  2. ฮีบรู 11:9, ฉบับมาตรฐาน: "ท่าน​ได้​พำ‌นัก​ใน​แผ่น‍ดิน​ซึ่ง​พระ‍เจ้า​ทรง​สัญ‌ญา​ไว้​นั้น" (he made his home in the promised land)