ดาโฮมีย์ (อังกฤษ: Dahomey) หรือ ดาออแม (ฝรั่งเศส: Dahomey) เป็นชื่อเก่าของประเทศเบนิน อาจหมายถึง

ดูเพิ่มแก้ไข