ดาวแห่งชีวิต (อังกฤษ: Star of Life) เป็นรูปดาวหกแฉกสีน้ำเงินขอบขาว ภายในมีคทางูเดี่ยว (rod of Asclepius) ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน เดิมหน่วยแพทย์ฉุกเฉินจะใช้กางเขนสีส้มเป็นสัญลักษณ์ ต่อมาลีโอ อาร์. ชวาตซ์ หัวหน้าสาขาหน่วยแพทย์ฉุกเฉินของสำนักงานความปลอดภัยบนทางหลวงแห่งชาติได้ออกแบบดาวแห่งชีวิตขึ้น[1] หลังพบว่ากางเขนสีส้มมีความคล้ายคลึงกับกางเขนสีแดงของกาชาด สำนักงานความปลอดภัยบนทางหลวงแห่งชาติจดลิขสิทธิ์ดาวแห่งชีวิตในปี ค.ศ. 1977[2] สำนักทะเบียนของหน่วยแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติประกาศให้ดาวแห่งชีวิตเป็นสัญลักษณ์ของบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินหลังลิขสิทธิ์ของสัญลักษณ์นี้หมดลงในปี ค.ศ. 1997

ดาวแห่งชีวิต
ความหมายของดาวแห่งชีวิต

ดาวแห่งชีวิตประกอบด้วยสัญลักษณ์คทางูเดี่ยวแทนการรักษา (มักจำสับสนกับคทางูไขว้ ซึ่งแทนการเจรจาและสันติภาพ[3]) ดาวหกแฉกแทนหกหน้าที่ของหน่วยแพทย์ฉุกเฉินได้แก่ การตรวจ, การรายงาน, การตอบสนอง, การรักษาเบื้องต้น, การดูแลระหว่างส่งต่อและการส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญ[4]

อ้างอิง แก้

  1. "The Star of Life". Gorham EMS. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-06-30. สืบค้นเมื่อ 2007-06-29.
  2. "Star of Life - The EMS Symbol". South Dakota EMS. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-07-11. สืบค้นเมื่อ 2007-06-29.
  3. Tyson 1932:495
  4. "Star of Life". สืบค้นเมื่อ 2007-06-29.