ดาวตะกร้า
Ophiuroidea basket star.jpg
ดาวตะกร้าไม่ทราบชนิด
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Echinodermata
ชั้น: Ophiuroidea
อันดับ: Phrynophiurida
อันดับย่อย: Euryalina
Lamarck, 1816
วงศ์
ชื่อพ้อง

ดาวตะกร้า (อังกฤษ: Basket star) เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเลจำพวกหนึ่ง จัดอยู่ในอันดับย่อย Euryalina เป็นสัตว์ทะเลที่มีวิวัฒนาการน้อยที่สุดในกลุ่มสัตว์ไฟลัมเอไคโนดอร์มาทา (Echinodermata) โดยถือกำเนิดมาจากยุคคอร์บอนิฟอรัส มีลักษณะคล้ายดาวเปราะ ทั่วไปอาศัยอยู่ตามพื้นทะเล มีแขนหลายแขน มีอายุยืนเต็มที่ได้ถึง 35 ปี และมีน้ำหนัก 5 กิโลกรัม เหมือนกับสัตว์จำพวกอื่นในไฟลัมเดียวกัน คือ แลกเปลี่ยนแก๊สและระบบไหลเวียนโลหิตตามท่อลำเลียง

เป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไฟลัมเอไคโนดอร์มาทา ซึ่งชนิดที่ใหญ่ที่สุด คือ Gorgonocephalus stimpsoni มีความยาวได้ถึง 70 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว 14 เซนติเมตร

แบ่งออกได้เป็น 4 วงศ์ คือ[1]

[5]

อ้างอิงแก้ไข

  1. จาก itis.gov (อังกฤษ)
  2. หน้า 121, เดินเที่ยว Tokyo Sea Life Park ณ ประเทศญี่ปุ่น # 2 คอลัมน์ Blue Planet โดย ดร.วรเทพ มุธุวรรณ. นิตยสาร Aquarium Biz ฉบับที่ 26 ปีที่ 2: สิงหาคม 2012
  3. Smith, A.B.; Paterson, G.L.J. . Ophiuroid phylogeny and higher taxonomy: morphological, molecular and palaeontological perspectives. Zool. J. Linn. Soc. 114 (1995)
  4. Grzimek's Animal Life Encyclopedia, vol 1, Gale Cengage 2003
  5. E.Clarkson, E. N.K. Clarkson, Invertebrate Palaeontology and Evolution. Wiley-Blackwell; 4.ed. (1998)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข