ดัซโซลท์-เบร์เกต์ ซูเปอร์ เอตังดาร์ท

ซูเปอร์ เอตังดาร์ท
DASSAULT-BREGUET SUPER ETENDARD.png

ดัซโซลท์-เบร์เกต์ ซูเปอร์ เอตังดาร์ท (อังกฤษ: Dassault-Breguet Super Étendard) เป็นเครื่องบินที่พัฒนามาจาก เอตังดาร์ท IV เอ็ม (4 เอ็ม) บินเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ. 1958 และประจำการบนเรือบรรทุกอากาศยานของฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 18 มกราคม ค.ศ. 1962 ซึ่งซูเปอร์ เอตังดาร์ท พัฒนาให้แรงขับสูงกว่า และ สิ้นเปลืองพลังงานน้อยกว่า เอตังดาร์ท IV ซูเปอร์ เอตังดาร์ท มีการสร้างขึ้นมาทั้งสิ้น 74 เครื่อง

รายละเอียด ซูเปอร์ เอตังดาร์ทแก้ไข

ข้อมูลจำเพาะ[1]

 • ผู้สร้าง บริษัท ดัซโซลท์-เบร์เกต (ฝรั่งเศส)
 • ประเภท เครื่องบินเจ๊ตขับไล่โจมตี ที่นั่งเดียว ประจำเรือบรรทุกอากาศยาน
 • เครื่องยนต์ เทอร์โบเจ๊ต สเนคมา อทาร์ 8 เค-50 ให้แรงขับสถิต 5,000 กิโลกรัม 1 เครื่อง
 • กางปีก 9.6 เมตร
 • ยาว 14.31 เมตร
 • สูง 3.85 เมตร
 • พื้นที่ปีก 28.5 ตารางเมตร
 • น้ำหนักเปล่า 6,450 กิโลกรัม
 • น้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด 11,500 กิโลกรัม
 • อัตราเร็วขั้นสูง 1.05 มัค ที่ระยะสูง 11,000 เมตร
 • อัตราไต่ขั้นต้น 100 เมตร/วินาที
 • รัศมีทำการรบ 360 กิโลเมตร เมื่อบิน สูง-ต่ำ-สูง
  • 260 กิโลเมตร เมื่อบิน ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ
 • เพดานบินใช้งาน 15,000 เมตร
 • อาวุธ ปืนใหญ่อากาศ เดฟา 552 เอ ขนาด 30 มม. 2 กระบอก พร้อมกระสุนกระบอกละ 122 นัด
  • อาวุธปล่อยอากาศสู่อากาศ มาทรา 550 เมจิค
  • อาวุธปล่อยอากาศสู่พื้น นอร์ด 5103

อ้างอิงแก้ไข

 1. อภิวัตน์ โควินทรานนท์. อากาศยาน 1979 ฉบับเครื่องบิน. กรุงเทพ : เอวิเอชั่น ออบเซิร์ฟเวอร์, พ.ศ. 2522.