ดรุโณวาท เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของคนไทยที่เผยแพร่แก่ประชาชน และดำเนินการโดยคนไทย เริ่มออกฉบับแรกเมื่อ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2417 พิมพ์ถึงปี 2418 (พิมพ์ได้ 1 ปีเท่านั้น) ชื่อหนังสือมีความหมายว่า "โอวาทหรือคำสอนของคนหนุ่ม" โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ ทรงเป็นเจ้าของและบรรณาธิการ ตีพิมพ์ที่โรงพิมพ์บ้านของพระองค์ ถนนเจริญกรุง ใกล้ประตูใหญ่วัดสระเกศ

ดรุโณวาท
ภาพจากหนังสือ ดรุโณวาท.jpg

ประเภทหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์
รูปแบบข่าวสาร ข่าวต่างประเทศ ตำรา จดหมายเหตุ เรื่องอ่านเล่น
เจ้าของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์

บรรณาธิการ
บรรณาธิการพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
บุคคลสำคัญ

ภาษาที่ใช้ภาษาไทย
ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2417
ฉบับสุดท้ายพ.ศ. 2418
ราคา1 สลึง 1 เฟื้อง

สำนักงานพระนครหลวงกรุงเทพ

ดรุโณวาทมีลักษณะเป็นหนังสือ/นิตยสาร/วารสาร/หนังสือพิมพ์ เป็นรายสัปดาห์ ออกวันอังคาร ราคาปีละ 8 บาท ถ้าส่งถึงบ้าน 10 บาท หกเดือนราคา 5 บาท ส่งถึงบ้าน 6 บาท 2 สลึง สามเดือนราคา 3 บาท ส่งถึงบ้าน 4 บาท ขายปลีกฉบับละ 1 สลึง 1 เฟื้อง[1]

เนื้อหาในเล่มมีข่าวต่างประเทศ บางเรื่องที่เกี่ยวกับราชการบ้าง หนังสือสุภาษิตเครื่องสอนใจ และตำราการแสดงแบบแผนวิชาต่างๆ จดหมายเหตุเล็กน้อย มีเรื่องอ่านเล่นได้แก่ โคลงกลอน รามเกียรติ์ และนิทานสั้น ๆ เช่น นิทานไตรยภูมิ เรื่องหมาลักขนม เรื่องกระต่ายกับกบ เป็นต้น[2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. จุลลดา ภักดีภูมินทร์, หนังสือในยุคกรุงสยาม สกุลไทย
  2. สุกัญญา ตีระวนิช. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการหนังสือพิมพ์ --: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์ กรุงเทพฯ, ISBN 974-7442-60-4