ดยุกแห่งรอธซี

(เปลี่ยนทางจาก ดยุกแห่งโรธเซย์)

ดยุกแห่งรอธซี (อังกฤษ: Duke of Rothesay) เป็นยศในสกอตแลนด์ สำหรับทายาทผู้มีสิทธิโดยตรงแห่งราชบัลลังก์สหราชอาณาจักร ซึ่งรัชทายาทองค์ปัจจุบันคือเจ้าชายวิลเลียม

ดยุกแห่งรอธซี
ตราอาร์มประจำบรรดาศักดิ์
เจ้าชายวิลเลียม เจ้าชายแห่งเวลส์
ดยุกแห่งรอธซีพระองค์ปัจจุบัน
สถาปนาค.ศ. 1398
องค์แรกเดวิด สจวต ดยุกแห่งรอธซี
องค์ปัจจุบันเจ้าชายวิลเลียม เจ้าชายแห่งเวลส์
คู่สมรสแคเธอริน เจ้าหญิงแห่งเวลส์

เดิมทียศนี้เป็นยศของรัชทายาทแห่งสกอตแลนด์ระหว่างปี 1398 ถึง 1707 หลังจากนั้นก็กลายเป็นยศของรัชทายาทแห่งบริเตนใหญ่ จนกระทั่งมีการตราพระราชบัญญัติสหภาพ ค.ศ. 1801 ซึ่งรวมบริเตนใหญ่เข้ากับสกอตแลนด์ ยศนี้ก็กลายเป็นยศรองของรัชทายาทสหราชอาณาจักร เมื่อมีการออกพระนามรัชทายาทสหราชอาณาจักรในประเทศสกอตแลนด์ (เช่นเอกราชราชการ) แทนที่จะออกพระนามว่าเจ้าชายแห่งเวลส์ ก็จะออกพระนามด้วยยศนี้แทน

ยศดยุกแห่งรอธซีถูกสถาปนาขึ้นในปี 1398 โดยมีเดวิด สจวต โอรสในพระเจ้าโรเบิร์ตที่ 3 แห่งสกอตแลนด์ เป็นดยุกแห่งรอธซีคนแรก หลังจากนั้นก็มีการสืบยศนี้เรื่อยมาในหมู่รัชทายาทสกอตแลนด์ ผู้ดำรงยศนี้ยังมีตำแหน่งเป็น มหาเสวกแห่งสกอตแลนด์ (Great Steward of Scotland) ซึ่งเป็นชื่อตำแหน่งรัชทายาทของสกอตแลนด์ที่มีอยู่ตั้งแต่ปี 1150 ก่อนที่จะสถาปนายศดยุกแห่งรอธซี

สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง

แก้