ฏอวาฟ (อาหรับ: طواف) บ้างก็สะกด ตอวาฟ และ เฏาะวาฟ คือ การเวียนรอบกะอฺบะหฺเจ็ดครั้ง ในพิธีฮัจญ์ พิธีอุมเราะหฺ หรือในโอกาสอื่น ๆ โดยเริ่มต้นที่มุม ซึ่งมีหินดำเป็นสัญลักษณ์ โดยให้ไหล่ซ้ายอยู่ด้านหินดำ ต่อจากนั้นก็เดินรอบกะอฺบะหฺด้วยความเร็วปกติจนครบ 7 รอบ